8 februari 2019
Geplaatst op:

Met veel plezier kijk ik terug op het project: ‘Duurzame Inzetbaarheid’ dat ik als adviseur namens de NBBU heb begeleid. In 1 jaar hebben  50 flex-ondernemingen deelgenomen aan dit project, dat met subsidie en et medewerking van MKB-Nederland, het Ministerie van SZW en Capgemini tot stand is gekomen.

Het doel was om uitzendorganisaties en andere arbeidsmarkt-intermediairs te begeleiden, te adviseren en te coachen om het thema Duurzame Inzetbaarheid onder de aandacht te brengen van hun flexkrachten. Maar ook om gerichte acties en interventies te ontwikkelen waar de flexkrachten zowel op korte als lange termijn baat bij hebben.

Lees verder >