Aanleiding

Een gespecialiseerde uitzendorganisatie in het noorden van het land, bestaande uit 20 medewerkers maakte een forse groei door, in aantallen klanten en flexkrachten. Er moest een programma komen om de interne organisatie klaar te maken om deze groei waar te kunnen maken.

Doelen

 • Interne organisatie klaar stomen om deze groei waar te maken
Middelgrote uitzendorganisatie Aanleiding

Voorbereiding

 • Stroomlijnen van recruitment van nieuwe (interne) medewerkers
 • Verbeteren functieprofielen gericht op output sturing (gewenste resultaten) met als doel eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te stimuleren
 • Herpositioneren van bestaande medewerkers en herinrichten van functies, afdelingen en managementstructuur waar gewenst en nodig
 • Afstemming vernieuwde organisatiestructuur met inachtneming van behoud van de bestaande cultuur

Uitvoering

Stap 1

 • Herinrichting functieprofielen

Stap 2

 • Toevoeging managementlaag van teamleiders

Stap 3

 • Herstructurering managementteam

Stap 4

 • Training en coaching t.b.v. de diverse managementlagen:
 • Managementvaardigheden voor MT
 • Praktijkgerichte training Leiderschap & Communicatie voor teamleiders
 • Opzetten van POP-formats en gespreksvaardigheden
 • Individuele coaching en begeleiding van medewerkers op ieder niveau

Resultaat

organisatie

 • Organisatie verdrievoudigd naar personeelsbestand van 65 medewerkers
 • Klanttevredenheid wordt zeer hoog ervaren
 • Permanente team en organisatiegroei en stimuleren van een leven lang leren wordt
 • Stimuleren van een leven lang leren wordt gestimuleerd
 • De financiële huishouding is meer dan gezond.

medewerkers

 • Medewerkers weten wat van hen verwacht wordt, zitten op hun plek, open en eerlijke communicatiecultuur is behouden.
 • Blijvende ontwikkeling van medewerkers wordt vormgegeven door de tooling van iSeleQt
 • Permanente persoonlijke groei