31 januari 2023
Geplaatst op:

Ondernemers zijn alle dagen druk om ervoor te zorgen dat hun business blijft draaien en het liefst kan groeien. Productie veiligstellen, verkoop bevorderen, klanten bedienen – alles vraagt aandacht en energie. Personeel is een cruciale factor in de essentiële bedrijfsprocessen, daar zit de power van de onderneming. Door optimaal gebruik te maken van talenten van de medewerkers wordt arbeidsproductiviteit, omzet en winst bevordert.

Waar het Westen van origine voornamelijk gefocust is op (financiële) groei, winst en de aanwas van vermogen, gaat de Oosterse filosofie meer uit van harmonie, welzijn en geluk.

Een weliswaar grove indeling van hoe de mens in het leven kan staan, maar het laat wel even de polariteit en contrasten zien.

Onze huidige maatschappij kent vele uitdagingen maar ik wil mij in deze tekst beperken tot de menselijke kant van de zaak. Want waarom zouden we niet profiteren van ‘the best of two worlds’? En wat kunnen wij (westerlingen) leren van de wijzen uit het Oosten? 

De Oosterse filosofie Feng shui leert ons welke invloeden vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens hebben, en ook hoe negatieve invloeden veranderd kunnen worden in positieve.

Feng shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie tussen natuurlijke en gecreëerde vormen. Alles wat de mens maakt is in wezen niet natuurlijk, maar kan wel met die natuur in harmonie gebracht worden.

Het doel van Feng shui is om onze leef- of werkomgeving zo aan te passen dat een harmonieuze stroming van Qi gestimuleerd wordt. In de Chinese filosofie draait alles om harmonie en evenwicht tussen de tegengestelde, maar elkaar complementerende krachten yin en yang.

Wat zien we met name in de dagelijkse praktijk van de westerse ondernemingen? Wat zijn de grootste uitdagingen? Waar staan de kranten vol van? Schaarste van personeel! ‘Ik kan geen geschikte medewerkers vinden’ horen we maar al te vaak op verjaardagsfeestjes, netwerkborrels en noem maar op.

De focus ligt op adverteren, zoeken naar nieuwe mensen, de voordeur staat wagenwijd open … Maar … hoe gaat het met je achterdeur?

Feng shui ons leert dat het niet handig is als de voordeur in directe lijn staat met de achterdeur, want alles wat binnenkomt, vliegt er even hard weer uit …

Dus? Achterdeur dicht houden! Zorgen dat je personeel zo lang mogelijk blijft binnen je organisatie! Zorgen voor het welzijn van je medewerkers. Gebruik maken van talenten van je mensen, ze zinnig werk laten doen, ze ondersteunen bij hun persoonlijke groei en geluk. Plezier hebben, samen met je collega’s en klanten! Klinkt als een open deur?

Grappig, hoe een open deur kan leiden tot een dichte deur.

iSeleQt biedt oplossingen voor het meten van werkgeluk, het in kaart brengen van talenten van medewerkers en nog veel meer. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.